Bliv mentor

Giv dine erfaringer videre og byg bro mellem Rotary og den næste genration af unge ledere

Baggrunden for programmet

Rotary og Rotaract har siden 2012 kørt et fælles mentorprogram i distrikt 1461 – Region Syddanmark, og programmet har frem til nu været en succes på grund af engagerede og velvillige mentorer samt aktive og dynamiske mentees. Denne succes vil vi fortsat udvikle på, og søger derfor flere mentees til programmet.

Idéen bag mentorprogrammet er kort fortalt, at matche en rotarianer (mentor) med en ung mellem 18 og 35 år (mentee). Den unge behøver ikke være rotaracter, men vil enten være fra samme branche eller på anden relevant vis matche mentorens profil. Mentoren stiller sig til rådighed med faglig/personlig vejledning, feedback og sparring i det omfang, det skønnes nødvendigt, og de to parter bestemmer helt selv omfanget af deres samarbejde.

Mentoren stiller sig til rådighed med faglig/personlig vejledning, feedback og sparring i det omfang, det skønnes nødvendigt. De to parter bestemmer helt selv omfanget af deres samarbejde.

Vi håber, at rigtigt mange af jer vil bakke op om projektet og at I vil bidrage til, at vi kan få endnu flere passionerede og erfaringsrige mentorer med, til at styrke den næste genration af ledere region Syddanmark.

Hvorfor et mentorprogram?

Rotarys medlemmer besidder mange års erfaring inden for mange forskellige brancher, så der er mange nyttige kompetencer, der kan bringes i spil. De rotarianere og unge, der vælger at gå aktivt ind i ordningen, vil personligt nyde godt af deres deltagelse: De unge hjælpes godt på vej i deres karriere, og rotarianerne får mulighed for at udforske en måske helt ny rolle og bidrage til udviklingen af unge med potentiale.

Samtidig styrkes båndet mellem Rotary og den næste generation af ledere på en meget umiddelbar måde og kan bidrage til at skaffe fremtidige medlemmer til Rotary og Rotaract. Programmet er således en tydelig udmøntning af New Generation Service og i direkte samspil med Rotarys kerneværdier. Mentorprogrammet er på denne måde et projekt i den klassiske Rotary-ånd, hvor netværk og den gode sags tjeneste er i højsædet.

Tilmeld dig nu!

Har du oparbejdet en masse viden og guldkorn gennem din karriere, og har du mod på at give dem videre til den næste generation, hører vi meget gerne fra dig! Send blot en mail til rrmp@rotaractodense.dk og oplys følgende:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. Telefonnumre
  4. E-mailadresse
  5. Nøgleord for dine kompetenceområder, brance, job
  6. CV
  7. etc.

Så vil dine oplysninger blive samlet og matchet med en relevant mentee, og har du behov for det, kan du modtage retningslinjer og materiale, der kan bruges som redskaber til at få det bedste ud af mentorprogrammet.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os, enten på rrmp@rotaractodense.dk, eller via vores kontaktformular.